MDF (medijapan)

Proizvodi / Pločasti materijali

medijapan

Medijapan ploče ili MDF (Medium Density Fibreboard) su ploče vlaknatice dobivene prešanjem drvenih vlakana, drvene prašine i vezivnog sredstva odnosno ljepila. Ploče su gustoće do 700kg/m3. Površina ploče se obrađuje brušenjem i višeslojnim lakiranjem, a ukoliko se želi dobiti površinu visokog sjaja zadnji sloj se dodatno polira. Površina dobivena tim postupkom otporna je na vlagu i masnoću. Zahvaljujući svojim kvalitetama, prvenstveno mogućnostima obrade, dobra je zamjena za drvo. Ploče se uglavnom koriste u industriji namještaja za oblaganje folijama u vakumskoj preši, za furniranje, oblaganje HPL-om i za lakiranje. Ukoliko se želi završni sloj u visokom sjaju tada se završni sloj dodatno polira.
Medijapan ili MDF je srednje gusti vlaknasti materijal u obliku ploča. Izrađuje se prešanjem sitnog drvenog iverja zajedno sa vezivnim sredstvom, koje je najčešće ljepilo ili neka vrsta polimerske smole. Medijapan ima veću kompaktnost od iverice te je stoga otporniji na vlagu i razna mehanička naprezanja.
Tehničke karakteristike sirovog medijapana:
Dimenzije: 2620x2200mm i 2800×2070 mm na upit
Debljine: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28 i 40 mm
Tehničke karakteristike grundiranog medijapana:
Dimenzije: 2655×2100 mm i 2800×2070 mm
Debljine: 4, 18, 22 i 25 mm
Tehničke karakteristike savitljivog medijapana:
Dimenzija: 2800×1030 mm
Debljina: 9,5 mm.