Furnirana iverica

iverica1

Tehničke karakteristike
Dimenzija: 2800×2050 mm
Debljine: 9, 13, 16, 19, 22, 26, 29 i 39 mm
Ljepilo: MR (vlagootporno)
Dekori: europski hrast i parena bukva