Građa domaća

gradjadom1

U našoj ponudi imamo sljedeće vrste okrajčane i neokrajčane stolarske građe: listače, hrast, parena bukva, jasen, javor, orah, domaći i američki, trešnja, domaće i američke četinjače, sibirski ariš, europski ariš, jela, smreka, bor