Oplemenjena iverica (Iveral)

iveral

Iverali su troslojne iverice koje se dobivaju prešanjem iverja i ljepila pod temperaturom i pritiskom. U presjeku ploče mogu se vidjeti tri sloja i to jedan srednji (deblji) i dva vanjska sloja. Srednji sloj ploče je izrađen od krupnijeg iverja, a dva vanjska sloja od finijeg iverja što površinsku strukturu čini pogodnom za daljnju obradu koja se naknadno oplemenjuje melaminskim folijama različitih struktura i dekora.
Osnovni proizvod od kojeg je nastao iveral je neoplemenjena iverica koja nastaje tako da se drveno iverje pomiješano s ljepilom preša posebnom tehnikom pod visokim tlakom i temperaturama. Iveral (oplemenjena iverica) je iverica na čije se površine posebnim tehnikama oplemenjivanja lijepi dekor papirnata folija impregnirana melaminskim smolama – skraćeno melamin. S obzirom da je jeftin i da ima dobra mehanička svojstva, kao i velik izbor ukrasnih dekora, odlično je prihvaćen za izradu korpusa, fronti i radnih ploča na kuhinjama i ostalom namještaju.