IZDVOJENO

Falco Mirror Gloss

Falco Mirror Gloss
Kako bi pomaknuo granice jasnoće, boje i reflektirajućeg sjaja, Falco je zatražio od svojih inženjera da preispitaju konvencionalnu koncepciju oplemenjivanja melaminom. Analizirajući utjecaj promjene vremena, pritiska i temperature prešanja, Falcovi su inženjeri otkrili da je ključ za usavršavanje ogledalne strukture ploča visokog sjaja u produžavanju vremena prešanja (više od 4 puta nego što je u...
Read More